Robotyka

Pierwszy w Polsce Klub Robotyczny w szkole

I Konferencja Robotyki w szkołach średnich

Liga Robotów 2013 - Wrocław

Pierwszy Polski Pojazd Autonomiczny

I Mistrzostwa Polski Robotów - Wrocław

Liga Robotów 2012 - Wrocław

Robotyka w szkołach Dolnego Śląska - Wałbrzych

Dnia 31.08 b.r. w nowoczesnej auli "Auditorium Novum" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa przy ul. Zamkowej 4 w Wałbrzychu odbyła się ostatnia z konferencji, na których prezentowano program "Robotyka w szkołach Dolnego Śląska".

Przebiegała ona wg. tego samego scenariusza co poprzednie. Ponadto profesor przypomniał swoją współpracę z technikum z Dzierżoniowa oraz ze szkołami średnimi z Wałbrzycha, a także swój wykład na temat szans Dolnego Śląska w zakresie robotyki, który wygłosił podczas otwarcia T-Parku w Wałbrzychu - Szczawnie Zdroju.

Na zakończenie rozegrano pokazową walkę dwóch robotów MINISUMO konstrukcji Instytutu Inwentyki. Roboty działały bezbłędnie, walka była bardzo wyrównana i zakończyła się wynikiem 5:4.

Dyrektorzy, którzy wcześniej współpracowali z profesorem, z radością przyjęli nową inicjatywę Instytutu Inwentyki i wyrazili chęć uczestnictwa zarówno w Mistrzostwach Polski Robotów, jak i w programie robotycznym.

Ostatnia konferencja zakończyła się takim samym sukcesem jak cztery poprzednie. Czekamy na zgłoszenia do programu.

/uczestnik konferencji/
→ Zapraszamy do galerii zdjęć ze wszystkich pięciu konferencji

* * *

Robotyka w szkołach Dolnego Śląska - Wrocław

Dnia   30.08.2012r.   w   uniwersyteckiej  auli  im.  Jana  Pawła II   przy
pl. Grunwaldzkim 24a odbyły się dwa spotkania z dyrektorami szkół dawnego woj. wrocławskiego.

Dwukrotnie, o godz. 900 i 1200, wielka sala zapełniła się nie tylko dyrektorami szkół, ale także samorządowcami, przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Bezbłędnie prowadzone spotkanie miało swoją dynamikę.

Prof. Wrzecioniarz przedstawił zrealizowany wspólnie z Urzędem Miejskim program "Zajęcia pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach". Mówił o wspólnym sukcesie młodzieży, nauczycieli i dyrektorów, a także Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego.

Przedstawił sposoby komunikacji między szkołami a Instytutem Inwentyki, a także realizowane rozgrywki p.t. "Liga Robotów". Omówione zostało funkcjonowanie Kół Robotycznych i sposób rozliczania nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w ramach tzw. "godzin karcianych".

Profesor zapewnił, że od nauczycieli nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu mechatroniki, informatyki, matematyki, fizyki czy techniki, gdyż dostarczane przez Instytut Inwentyki instrukcje i bezpośrednia łączność okazały się wystarczające do sprawnego funkcjonowania kół.

Wszyscy ponownie zostali zaproszeni na Mistrzostwa Polski Robotów. Wyjaśniono, że przewiduje się osobną konkurencję dla przedszkoli, a także uczniów szkół specjalnych.

Na zakończenie profesor przeprowadził rozmowy z przedstawicielami różnych instytucji Dolnego Śląska.

/uczestnik konferencji/
→ Zapraszamy do galerii zdjęć ze wszystkich pięciu konferencji

* * *

Robotyka w szkołach Dolnego Śląska - Legnica

Dnia 28.08.2012r. odbyła się Konferencja Dyrektorów Szkół okręgu Legnickiego. Przebiegała według podobnego scenariusza jak Konferencja w Jeleniej Górze. Zainteresowanie tematyką robotyki na Dolnym Śląsku w tym bogatym regionie było równie duże. I Mistrzostwa Polski Robotów to strzał w dziesiątkę. W załączeniu kilka zdjęć z sali wykładowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.

/uczestnik konferencji/
→ Zapraszamy do galerii zdjęć ze wszystkich pięciu konferencji

* * *

Robotyka w szkołach Dolnego Śląska - Jelenia Góra

Dnia 27.08.2012r. odbyła się pierwsza z konferencji dla dyrektorów szkół Dolnego Śląska. Spotkanie miało miejsce w pięknej auli ZSO nr 1 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Kochanowskiego 18 w Jeleniej Górze.

W konferencji uczestniczyły p. Beata Pawłowicz, kurator woj. dolnośląskiego i p. Danuta Leśniewska, wicekurator. W niezwykle interesujący sposób przedstawiły dokonania w szkołach i placówkach oświatowych w roku ubiegłym, a także plany i zadania na rok 2012/2013.

Prezentacja prof. Piotra A. Wrzecioniarza, zarządzającego Instytutem Inwentyki, nawiązywała do napisu umieszczonego w auli: "Semper in altum", co znaczy "Zawsze wzwyż". Profesor w imieniu Instytutu Inwentyki zaproponował szkołom udział w I Mistrzostwach Polski Robotów, które planowane są na jesień tego roku, a także udział w programie robotycznym, podobnym do tego, który już jest realizowany we Wrocławiu.

Zainteresowanie tematyką "Robotyka w szkołach Dolnego Śląska" było bardzo duże. Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych przypomniała, że profesor był przed laty w jej szkole z robotem mobilnym "Wrocławik" i od tego czasu w szkole dobrze funkcjonuje koło naukowe mechatroniki i robotyki. Oczywiście zadeklarowała również udział w nowej inicjatywie Instytutu Inwentyki.

Dyrektorzy szkół nawiązali bezpośredni kontakt z przedstawicielami Instytutu Inwentyki. Zainteresowanie było tak duże, że profesorowi zabrakło wizytówek.

Następne spotkanie odbędzie się w Legnicy dn. 28.08, kolejne dwa we Wrocławiu 30.08 i ostatnie w Wałbrzychu 31.08. W ten sposób ok. 2000 dyrektorów szkół zapozna się z programem "Robotyka w szkołach Dolnego Śląska".

/uczestnik konferencji/
→ Zapraszamy do galerii zdjęć ze wszystkich pięciu konferencji

* * *

Wakacje

W czasie wakacji przedstawiciele Instytutu Inwentyki zaangażowali się w działania realizowane w ramach programu "Z małej szkoły w wielki świat". Akcje "Letnia Szkoła Odkrywców" oraz "Ruch Naukowy Małych Szkół" objęły w tym roku 112 szkół podstawowych z całej Polski (ponad 7000 uczestników).
Przedstawiciele Instytutu Inwentyki byli wśród osób bezpośrednio prowadzących zajęcia z dziećmi oraz znaleźli się taże w gronie Opiekunów Naukowych programu.
Profesor Piotr A. Wrzecioniarz gościł jako wykładowca na kilku spotkaniach z dyrektorami i nauczycielami ze szkół biorących udział w programie gdzie przedstawił szczegółowe propozycje zajęć dla klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. Brał udział w nagraniach programów telewizyjnych dotyczących realizowanego projektu.

* * *

Spotkanie z robotyką

W dniu powrotu do szkoły po Świętach Wielkanocnych uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie czekała niespodzianka w postaci spotkania z przedstawicielami Instytutu Inwentyki. Daniel Dudzik, Błażej Dudzik i Tomek Woźniak (absolwent gimnazjum i liceum Staszica) przejechali ponad 600 kilometrów po to, by opowiedzieć uczniom o dziedzinie nauki jaką jest robotyka i zaprosić ich do realnego spotkania z konstrukcjami robotów mobilnych.
Prezentacje odbywały się na drugiej, trzeciej, czwartej i piątej godzinie lekcyjnej, a na każdej gościło około 5 klas. Pierwsza część prelekcji miała formę wykładu. Najpierw była teoria dotycząca dziedzin składających się na naukę jaką jest robotyka. Było także o historii robotów, a dokładniej wyobrażeń o humanoidach, które wbrew pozorom towarzyszą człowiekowi od bardzo dawna. Po dawce tych i wielu innych wiadomości przydatnych do rozpoczęcia przygody z robotyką nadszedł czas na część praktyczną.
Głos zabrał Daniel, który jest konstruktorem najmniejszego i jedynego w Polsce robota klasy nanosumo, który ma wymiary 1,5x1,5x1,5cm. Wiele emocji dostarczyły zawody trochę większych robotów minisumo, ponieważ były obsługiwane przez ochotników z widowni, którym zacięcie kibicowali ich koledzy.
Prelegenci zwrócili również uwagę na fakt, że pewne wiadomości potrzebne do zajmowania się robotyką można zdobyć również na zajęciach szkolnych: lekcjach matematyki, fizyki, informatyki oraz automatyki. Każde ze spotkań trwało nieco ponad godzinę lekcyjną, ale nie dla wszystkich kończyło się po tym czasie. Wiele osób chciało zostać i wypróbować konstrukcje przywiezione przez gości.
Zorganizowanie „Spotkania z robotyką” było możliwe dzięki pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia Młodych Hrubieszowian „Viritim” i Instytutu Inwentyki. Patronem medialnym było Radio RTM „Staszic”. We wtorek 17. kwietnia można było usłyszeć na jego antenie relację ze „Spotkania z robotyką”.

* * *

Dnia 23 lutego Piotr Wrzecioniarz na konferencji EduCamp School Wrocław 2012 poinformował stukilkudziesięciu uczestników z całej Polski o zawodach robotycznych mających rozegrać się we Wrocławiu w dniu 6.10.2012r. Informacja wyraźnie zaintrygowała obecnych dyrektorów szkół i nauczycieli informatyki zainteresowanych nowymi mediami i technologiami w polskim szkolnictwie. Konferencja odbyła się w Kolegium Nauczycielskim przy ul. Skarbowców 8A we Wrocławiu.

* * *

Dnia 13 styczznia 2012 pod adresem ligarobotów.com uruchomiono stronę dla uczestników programu "Zajecia pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach". Strona jest z ograniczonym dostępem. Opiekunowie Kół Robotycznych otrzymali drogą elektroniczną dane niezbędne do zalogowania się i dostępu do cześci niejawnych strony. Aby przenieść się na stronę programu kliknij powyższy obraz robota z transparentem.

Instytut Inwentyki® jest realizatorem programu "Zajecia pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach", którego celem jest przygotowanie na potrzeby nowoczesnej gospodarki poprzez wzbudzenie u uczniów zainteresowania różnymi dziedzinami nauk technicznych, w szczególności szeroko rozumianymi mechaniką, mechatroniką, robotyką i informatyką.

Zapraszamy do galerii na przegląd zdjęć ze spotkania inauguracyjnego oraz konferencji.

→ Relacja ze spotkania inauguracyjnego
→ Relacja z konferencji opiekunów Kół Robotycznych