Robotyka

Inauguracja Kół Robotycznych we Wrocławiu

Dnia 12.10.2011r. odbyło się spotkanie inicjujące program "Zajęcia pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach". Spotkanie odbyło się w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a.

Punktualnie o godzine 13:00 p. Anna Chołodecka Dyrektor CKP ciepło przywitała przybyłych gości i życzyła sukcesów w realizacji programu. Poprosiła p. Ewę Szczęch kierownika Działu Wspomagania Edukacyjnego Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia o merytoryczne wprowadzenie w projekt. Pani Ewa przywitała dyrektorów i nauczycieli z 30 wrocławskich szkół, a następnie z właściwą sobie lekkością, w sposób niezwykle precyzyjny i dokładny omówiła cele projektu i zasady jego funkcjonowania w szkołach miasta Wrocławia. Zaprezentowała także stronę finansową przedsięwzięcia. Następnie poprosiła prof. Piotra Wrzecioniarza o przedstawienie szczegółów projektu.

Pan Piotr Wrzecioniarz, profesor Politechniki Wrocławskiej, a także zarządzający Instytutem Inwentyki rozpoczął swoje wystąpienie bardzo nietypowo. Wyciągnął niewielkie skrzypki i odegrał fragment IX Symfonii Ludwiga van Beethovena znany szerzej jako "Oda do radości". Dopiero po chwili słuchacze zauważyli, że utwór wykonały samodzielnie automatyczne skrzypce.

Po tym niecodziennym wprowadzeniu nastąpiła czterdziestopięciominutowa prezentacja części wykładowej, w której uczestnicy spotkania poznali kolejno: założenia i cele projektu, sposób realizacji, harmonogram zadań oraz plan Wielkiego Finału. Profesor mówił o tendencjach w kształceniu na świecie. Zarówno w odniesieniu do robotyki, szeroko rozumianej innowacyjnosci, a także przedsiębiorczości.

Następnie prowadzący otworzył tajemniczą czarno-srebrną skrzynię cały czas spoczywającą na stole w centralnym punkcie sali i wyciągnął z niej dwa roboty minisumo. Poprosił towarzyszących mu asystentów i doktorantów o zademonstrowanie walki robotow. Krótki mecz zakończył się wynikiem 5:0 na korzyść najnowszej konstrukcji proponowanej przez Instytut Inwentyki.

W dalszej części profesor odpowiadał na pytania z sali. Po zakończeniu serii pytań dotyczących zarówno zagadnień technicznych jak i organizacyjnych każdy dyrektor szkoły otrzymał harmonogram działań na najbliższy rok. Następnie uczestnicy spotkania zgromadzili się przy stołach, na których znajdowały się: modele robotów, Wrocławik (jeden z pierwszych robotów mobilnych w Polsce), Profesor Wrocławski (pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie robot antropomorficzny), roboty kroczące reagujące na dotyk, dźwięk i światło oraz nowoczesne, inetraktywne zwierzęta-zabawki. W tej wyjątkowej scenrii wykonano pamiątkowe zdjęcie.

W najbliższym czasie przewidywane jest bezpośrednie spotkanie z opiekunami Kół Robotycznych. O terminie zainteresowani zostaną poinformowani drogą mailową. Niebawem także przedstawimy zdjęcia ze spotkania. Życzymy wszystkim sukcesów w realizacji programu!

/uczestnik spotkania/