Uwaga!

Rozpoczęcie konferencji nastąpi w bud. D-20 Politechniki Wrocławskiej!
Zobacz mapkę.

PROPONOWANY PROGRAM SESJI EDIProD’2011

Session A4 14:00 – 16:00 Chairman: Prof. Anthony J. Medland

1. Innovative product management
Ryszard Rohatyński, The College of Management “Edukacja”
2. Forest: an ontological modeling framework for product-related processes
Yoshinobu Kitamura, The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University
3. Engineering Education for Industrial Innovation
Ulf Sellgren, KTH Royal Institute of Technology
4. Optimization of High Speed Machine Tool Frames
Jan Kosmol, Piotr Wilk, Silesian University of Technology
5. Methodology of Design of Planetary Gears by Means of Graph-Based Models
Józef Drewniak, Jerzy Kopeć, Stanisław Zawiślak, University of Bielsko-Biała
6. Appplication of the FMEA to Improve Reliability of Innovative Water System – a Case Study
Wojciech Babirecki, Michał Sąsiadek, University of Zielona Góra

Session B4 14:00 – 16:00 Chairman: Prof. Ryszard Rohatyński

1. Managing Innovation and Implementing New Design Tools and Methods
Henrik Blomgren, Royal Institute of Technology Stockholm
2. Design Innovation: an Outcome Rather than a Goal
Anthony J. Medland, University of Bath
3. Aspects of Product Quality in Innovation Processes
Robert Watty, Hochschule Ulm - University of Applied Sciences
4. The Pattern Analogy, an Important Problem in the Nature Oriented Design
Andrzej Samek, AGH University of Science and Technology in Cracow
5. Innovation Approach for Unmanned Arial Vehicle Design
Andrzej Łukaszewicz, Bialystok University of Technology
6. Construction of Three-Dimensional Models of Aquatic Organisms’ Body
Andrzej Sioma, AGH University of Science and Technology in Cracow

Skład Komitetu Programowego konferencji jest do pobrania w dziale 'Downloads'.

Przydatne informacje:
   Rekomendowane Hotele:
Hotel Standard Telefon www
Mercure Wrocław Panorama *** (+48)71/3232700 Mercure Wrocław
Qubus Hotel **** (+48)71/7979800 Qubus Hotel
Sofitel Hotel **** (+48)71/3588300 Sofitel Hotel
Hotel Orbis Wrocław **** (+48)71/3614651 Hotel Orbis
Hotel Lothus *** (+48)71/3419738 Hotel Lothus
Silver Apartments n/a (+48)698688344 Silver Apartments
   Informacje dot. lotów
   Informacje PKP
   Rozkłady jazdy MPK
∗∗∗
W związku z licznymi zapytaniami o dane niezbędne do dokonania opłat za konferenecję, publikujemy je w tym miejscu:
Nazwa instytucji i adres:
  Instytut Inwentyki
  ul. Powstańców Śląskich 5
  53-332 Wrocław

NIP: 899-26-93-860
Identyfikator banku (SWIFT code/BIC): WBKPPLPP
Numer konta (IBAN): 07 1090 2398 0000 0001 1523 9724

VII Międzynarodowa Konferencja EDIProD'2011

Uprzejmie zapraszamy na VII Międzynarodowę Konferencję EDIProD'2011, która w tym roku odbędzie się pod hasłem: "Innovation by Design".
Konferencja organizowana jest przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Inwentyki. Referaty wiodące wygłoszą wybitni eksperci z kraju i z zagranicy. Przesłaniem konferencji jest pokazanie możliwości praktycznego zastosowania metod i technik innowacji w przedsiębiorstwach, choć będą też omawiane zagadnienia teoretyczne. Innowacyjność należy do najważniejszych zdolności przedsiębiorstwa. Należy uzmysłowić sobie znaczenie innowacyjnego podejścia do projektowania. Innowacje przynoszą przedsiębiorstwu korzystne zmiany, a najlepszym sposobem wprowadzania zmian jest ich projektowanie. Umiejętność projektowania zmian innowacyjnych jest podstawowym warunkiem powodzenia w każdej działalności. Znajomość podstaw koncepcyjnych i zasad innowacyjnego projektowania jest zatem niezbędna każdemu menedżerowi. Ważne jest również, aby metody te przedstawione były w oparciu o ogólny zbiór koncepcyjnych założeń – tylko wtedy zostaną właściwie zrozumiane i celowo wprowadzane w życie.
Pragniemy położyć nacisk na znaczenie twórczości i innowacji w projektowaniu konkurencyjnych produktów i usług. Według naszego rozeznania EDIProD'2011 będzie pierwszą krajową konferencją dążącą do ujęcia w sposób kompleksowy i spójny problematyki innowacji w kontekście projektowania.
Do przedstawienia swoich opinii i doświadczeń zaproszeni zostali wybitni eksperci w dziedzinie innowacyjnych metod projektowania i zarządzania. Konferencja będzie dobrą okazją dla nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń w tej dziedzinie.
Liczymy na Państwa zainteresowanie i uczestnictwo w naszej Konferencji, zarówno czynne, tj. przez przygotowanie propozycji własnych wystąpień, jak też bierne, dla pozyskania wiedzy.

Tematyka obrad:

Konferencja obejmuje zagadnienia z zakresu:
 • metodologii i metodyki procesów innowacyjnych w projektowaniu konkurencyjnych produktów i usług;
 • integracji innowacji z projektowaniem;
 • problemów zarządzania i kształcenia w tym zakresie.
Główny nacisk stawia się na tematy związane z ukazaniem praktycznych aspektów zagadnienia ujętego w haśle przewodnim „Innovation by Design”.

Komitet Programowy EDIProD'2011:

Komitetowi programowemu przewodniczy prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński (e-mail: r.rohatynski@wez.uz.zgora.pl). W skład Komitetu wchodzą wybitni specjaliści z kraju i zagranicy. Reprezentują oni teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania projektowaniem i innowacyjnością.
A. Adamczak
S. Adamczak
Z. Banaszak
L. Borzemski
E. Chlebus
J. Gawlik
W. Gierulski
A. Hamrol
K. Jemielniak
J. Kaźmierczak
R. Knosala
T. Koch
J. Kosmol
T. Krupa
B. Kruszyński
J. Kuczmaszewski
J. Lewandowski
K. Marchelek
J. Matuszek
A. Mazurkiewicz
E. Pająk
R. Parkitny
W. Przybylski
E. Rusiński
A. Samek
K. Santarek
B. Skołud
W. Tarełko
T. Winkler
J. Wróbel
P. Wrzecioniarz
EDIProD’2011
Komitet Międzynarodowy

H. Blomberg (Szwecja)
T. Browning (USA)
J. Duhovnik (Słowenia)
Y. Kitamura (Japonia)
A. Kusiak (USA)
U. Lindemann (Niemcy)
A. J. Medland (Wlk. Brytania)
T. Murakami (Japonia)
V. Sedenkov (Białoruś)
U. Sellgren (Szwecja)
M. J. Skibniewski (USA)
W. Van der Vegte (Holandia)
R. Watty (Niemcy)

PE
M. Abramovici
E. Bessey
R. Bueno
D. Djeapragache
A. Gentili
D. Goericke
K. H. Grote
Ch. Hanisch
J. Mendonça
A. M. Paci
D. Richet
Ch. Schaffer
D. Williams
S. M. Saad

Komitet organizacyjny:

 • prof. zw. dr hab. inż. Edward Chlebus
 • prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr A. Wrzecioniarz
 • dr inż. Henryk Chrostowski
 • dr inż. Sławomir Susz
 • dr inż. Arkadiusz Kowalski
 • mgr inż. Joanna Gąbka
 • mgr inż. Joanna Krawczyk

Atrakcje:

Organizatorzy zapewniają szereg dodatkowych atrakcji podczas konferencji, m.in.: zwiedzanie laboratoriów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej i uroczysty bankiet dla uczestników Konferencji.

Miejsce obrad:

Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
Budynek B-4
ul. Ignacego Łukasiewicza 5
50-371 Wrocław

Zgłoszenia referatów - terminy:

 • 28.02.2011 – termin nadsyłania abstraktów w języku angielskim (do 4 stron A4, formatowane zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Instytutu Inwentyki). Referaty będą recenzowane przez członków Komitetu Programowego.
 • 15.03.2011 – informacja zwrotna o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu.
 • 30.04.2011 – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów oraz dokonania opłaty konferencyjnej.
 • Referaty zostaną opublikowane w liczącym się wydawnictwie.

Informacje dodatkowe:

 • językiem obowiązującym jest język angielski;
 • opłata konferencyjna w wysokości 900zł obejmuje wyżywienie oraz dodatkowe atrakcje w dniach 30.06 – 1.07.2011, opłata dla osoby towarzyszącej wynosi 400zł. Podane opłaty nie obejmują zakwaterowania. Organizator udostępni listę hoteli we Wrocławiu;
 • opłata konferencyjna powinna być dokonana nie później niż do dnia 30.04.2011 na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
27. Oddział we Wrocławiu
07 1090 2398 0000 0001 1523 9724
Tytułem: EDIProD 2011

Kontakt i zgłoszenia:

INSTYTUT INWENTYKI
ul. Powstańców Śląskich 5
53-332 Wrocław
tel./fax 71 332 66 18

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIA <<<