Przedsiębiorczość Akademicka

Twoja Wiedza - Twoja Firma

Dnia 28 lutego 2012r. Piotr Wrzecioniarz, prezes Instytutu Inwentyki, w sali Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy Wybrzeżu L. Pasteura 1 wygłosił wykład pt. "Innowacje dla Jakości Życia. Kryzys gospodarczy i zmiany demograficzne szansą rozwoju usług w branży medycznej i health related". Zgromadzeni uczestnicy wysłuchali obszernego wprowadzenia o sytuacji na europejskim rynku pracy w okresie przedłużającego się kryzysu gospodarczego oraz możliwościach wykorzystania tej sytuacji przez wykształconych obywateli takich państw jak Polska. Na przykładach czołowych uczelni świata, takich jak Oxford, Cambridge, MIT omówione zostały tendencje związane z miejscami pracy osób posiadających wysoce specialistyczną, unikalną wiedzę. Z uczestnikami konferencji przedyskutowane zostały możliwości konkretnych, praktycznych rozwiązań możliwych do zastosowania na dolnośląskim oraz ogólnopolskim rynku pracy. Kolejna konferencja niebawem.

Kluczowy Stażysta

Po pomyślnym wdrożeniu programu "Staż Sukcesem Naukowca" uruchomiony został program "Kluczowy Stażysta". Dnia 27 lutego 2012r. Piotr Wrzecioniarz przewodniczył obradom Komitetu Naukowego. Grono profesorskie reprezentujące Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Przyrodniczy przyznało kilkanaście wysokich, kilkumiesięcznych stypendiów magistrom, doktorom oraz profesorom z dolnośląskich uczelni. Celem staży wyróżnionych naukowców będzie wdrożenie proponowanych rozwiazań w wybranych przedsiębiorstwach naszego regionu. Staże powinny rozpocząć się w miesiącu marcu. Kolejna transza stypendiów będzie przyznana jeszcze przed letnimi wakacjami. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę PAIP do sekcji Dolny Śląsk.

Twoja Wiedza - Twoja Firma

Dnia 23 lutego w Auli im. Jana Pawła II Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 24a odbyła się Inauguracyjna Konferencja "Nauka i gospodarka. Przedsiębiorczość akademicka a jakość życia". Piotr Wrzecioniarz wygłosił referat p.t. "Przedsiębiorczość akademicka odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki". W ożywionej dyskusji udział brali profesorowie i doktoranci, a także inni pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, studenci oraz przedstawiciele świata biznesu. Poruszano aktualne tematy budowania przedsiębiorczości akademickiej w obszarach miękkich na terenie Dolnego Śląska. Kolejna konferencja z tego cyklu odbędzie się w przyszłym tygodniu na Uniwersytecie Medycznym.

Szansa w czasie kryzysu

Twoja Wiedza - Twoja Firma

W dniach 2.12 oraz 13.12 odbyły się seminaria szkoleniowe w ramach projektu "Twoja Wiedza. Twoja Firma. Zarzuć sieć współpracy". Instytut Inwentyki reprezonatwał na tych spotkaniach Prezes zarządu p. Piotr A. Wrzecioniarz, profesor Politechniki Wrocławskiej, który prowadził warsztaty pod hasłem "Inowatyka a Jakość Życia. Kryzys gospodarczy szansą rozwoju".

Więcej informacji na temat tych wydarzeń znajdą Państwo na stronie projektu "Twoja Wiedza - Twoja Firma": 2.12 oraz 13.12.

Plenarne Posiedzenie DRPiN

Dnia 1.grudnia 2010 roku w auli Wyższej Szkoły Bankowej mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 29-31 we Wrocławiu odbyło się Plenarne Posiedzenie Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki.

W trakcie spotkania przedstawione zostały m.in. firmy odnoszące sukcesy w zakresie wykorzystania nauki w gospodarce. Tę część prowadził prof. P. Wrzecioniarz, Rzecznik DRPiN, Prezes Instytutu Inwentyki. Zaprezentowano wyselekcjonowane projekty przedsiębiorców m.in.: nowoczesną firmę farmaceutyczną HASCO-LEK, którą przedstawił Prezes Pan Stanisław Han, Pan Rafał Ładziński, właściciel firmy Metal-Master przedstawił nowy, mały samolot pasażerski, Pan prof. Tadeusz Trziszka zaprezentował Klaster NUTRIBIOMED a Pani Prezes Teresa Małgorzata Siarkiewicz we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu przedstawiła firmę MAGIT, dostarczajacą wysokiej klasy sprzet audiowizualny. Pan Marek Woron, Wiceprezes BCC, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC wręczyl nagrodę „Iglica” za wkład w budowanie potencjału innowacyjnego Dolnego Śląska Panu Markowi Winkowskiemu V-ce Prezesowi Zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego. Wszystkim obecnym przedsiębiorcom akademickim wręczono wydawnictwo „Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska”, pracę wykonaną przez szereg zespołów pod kierunkiem prof. Piotra Wrzecioniarza.

W spotkaniu udział wzięli Rektorzy oraz pracownicy i studenci Uczelni Wyższych we Wrocławiu, prezesi firm Dolnego Śląska, właściciele i współwłaściciele firm akademickich oraz osoby, które brały udział w różnych programach promujących Przedsiębiorczość Akademicką.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania zamieszczonych w Galerii.