WROCŁAW LIDEREM INNOWACJI

Pragnę na wstępie przypomnieć, że prof. Wrzecioniarz w roku 2008 w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” próbował zwrócić uwagę na zalety przedsiębiorczości akademickiej, połączenia nauki z gospodarką, konieczność wzorowania się na najlepszych na świecie. W roku 2012 po powrocie z Uniwersytetu Stanforda jeszcze bardziej zaangażował się w swoje idee. Był aktywny w wielu obszarach, o których można przeczytać m. in. na stronie Instytutu Inwentyki. Idee profesora rozwijają się cały czas.

W roku 2014 Wrocław gościł 2 duże imprezy związane z innowacyjną gospodarką, podczas których mogliśmy się dowiedzieć o miejscu Polski i Wrocławia w innowacyjnej gospodarce. Profesor był na obu.

Pierwsza impreza odbyła się na Politechnice Wrocławskiej w dniach 12-13 czerwca br. W auli obradował Europejski Kongres Technologiczny, którego organizatorami były Politechnika Wrocławska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, we współpracy z Komisją Europejską i Ministerstwem Gospodarki.

Obrady otworzył prof. Tadeusz Więckowski, Rektor Politechniki Wrocławskiej. Dla polskich uczestników najciekawsze było wystąpienie dyrektora NCBiR prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego, który mówił o perspektywie finansowania nauki na lata 2014-2020. Gośćmi Kongresu byli m.in. Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej), prof. Gabriel Crean (przewodniczący Grupy Wysokiego Szczebla ds. Kluczowych Technologii przy Komisji Europejskiej), dr Carlos Härtel (prezes European Industrial Research Managment Association), dr Peter van Staa (wiceprezes Robert Bosch GmbH), prof. Wolfgang Steiger (dyrektor badań układu napędowego dla Volkswagen Group), dr Giuseppe Tartaglione (prezes włoskiego oddziału Volkswagena), Robbert Fisher (dyrektor Wspólnego Instytutu Polityki Innowacji) oraz dr Andreas Wild (dyrektor ENIAC Joint Undertaking).

Kongres był pierwszą tego typu imprezą w Polsce. Pokazał różnice w podejściu do innowacji w państwach najbardziej zaawansowanych technologicznie oraz w tych, które próbują skrócić dystans do najlepszych, a także wykazał przodującą rolę Wrocławia w budowie innowacyjnego przemysłu na tle innych ośrodków w kraju.

Kolejna wielka impreza odbyła się w dniu 23 czerwca br. we Wrocławskim Parku Technologicznym (WPT) oraz we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. W „Gazecie Wyborczej” ukazały się relacje z imprezy sygnowane hasłem „Innowacje w Polsce”. Gazeta zamieściła pełną relację z obrad, a także przy okazji wywiady z Thomasem Wedellem-Wedellsborgiem oraz prof. Detlefem Hommelem.

Na obradach pojawił się Pan Prezydent dr Rafał Dutkiewicz, który mówił m.in. o tym, że Wrocław ma już zawodową drużynę naukowców, biznesmenów i menadżerów, którzy nadają kierunek postępującym zmianom.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobońska wymieniła kwotę 10,5 mld euro, przeznaczoną na innowacje w najbliższym czasie, a Iwona Wendel podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mówiła o konieczności łączenia nauki z biznesem.

Reprezentujący Instytutu Inwentyki prof. Piotr Wrzecioniarz w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na fakt, że w ostatnich latach zbudowano w kraju odpowiednią infrastrukturę m.in. za pieniądze unijne, mamy zatem budynki i struktury organizacyjne. Najważniejsi są jednak ludzie, gdyż to oni tworzą innowacje. To tutaj musi pojawić się przysłowiowe „zielone światło” dla innowatorów. Przypomniał także dane świadczące o tym, że zarówno Rumunia, jak i Bułgaria prześcignęły Polskę w rankingach innowacyjności opublikowanych w bieżącym miesiącu. Czas zatem na dofinansowanie nie budynków i struktur, ale kreatywnych ludzi i pomysłów. Po obradach profesor dyskutował z wieloma uczestnikami spotkania. Nie ukrywał swoich pomysłów. Szukał wsparcia i sojuszników.

Jako były student Pana Profesora mogę napisać, że na jego wykładach i seminariach wielokrotnie słyszałem o kierunkach rozwoju, którym warto poświęcić uwagę. Wiele z wizji Profesora spełniło się. Niektóre sam zrealizował. Myślę także, że jego podejście do innowacji i postępu nabierze w końcu w Polsce realnego, praktycznego kształtu. Czego Profesorowi, Państwu i sobie serdecznie życzę.

/Wychowanek Profesora/