Inauguracja spotkań Koła Robotycznego w Węgoju

Dnia 25.03.2014r. prof. Piotr Wrzecioniarz gościł w szkole w Węgoju (woj. Warmińsko-Mazurskie), gdzie miała miejsce inauguracja spotkań Koła Robotycznego.

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 1000. Dyrektor szkoły p. Teresa Kacperska przywitała młodzież, przybyłych gości, Profesora oraz przedstawicieli lokalnej prasy.

Następnie członek Kadry Pedagogicznej przedstawił prezentację dotyczącą zrealizowanego projektu budowy modeli robotów, która odbyła się zgodnie z propozycją Instytutu Inwentyki z roku 2012. Wszyscy gromkimi brawami nagrodzili zdobywczynię pierwszego miejsca. Pani Dyrektor podkreśliła duże zaangażowanie rodziców w tematykę robotyczną. Wielu z nich pomagało budować roboty, pomagali także dziadkowie. Powstały zarówno roboty stacjonarne, jak i mobilne, a tego dnia szkoła wkroczyła w nowy etap rozwoju robotyki w Węgoju, gdyż będzie miała pierwsze na Warmii i Mazurach Koło Robotyczne z prawdziwego zdarzenia.

Po prezentacji głos zabrał przedstawiciel Instytutu Inwentyki, który streścił historię rozwoju robotyki szkolnej w Polsce, a następnie zaprezentował trzy roboty minisumo, które po raz pierwszy zostały włączone przez uczniów tej placówki.

Pierwszą część spotkania zakończyło wspólne zdjęcie uczestników. W przerwie Profesor udzielił wywiadu prasie olsztyńskiej.

Po przerwie młodzież wysłuchała wykładu na temat zastosowań twórczych metod rozwiązywania zagadnień zarówno w technice, jak i w życiu codziennym. Profesor wspólnie z młodzieżą poszukiwał nowych obszarów zastosowań robotów. Uczniowie wykazali się dużą innowacyjnością, przewidując zastosowanie robotów w wielu obszarach, w których aktualnie roboty jeszcze nie funkcjonują.

Następnie odbyła się dyskusja, w której dzieci i młodzież zadawali pytania dotyczące zastosowań robotów, tego jak długo trzeba się uczyć robotyki aby odnosić sukcesy oraz co należy zrobić z dostarczonymi częściami składowymi robotów. Profesor szczegółowo odpowiedział na wszystkie pytania, a Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za wyjątkowo owocne spotkanie i wyraziła nadzieję, że ta młodzież i ta szkoła pociągną za sobą inne lokalne ośrodki szkolne i razem będę budować edukację XXI wieku. Z jednej strony młodzież musi twardo stać na ziemi korzystając z doświadczeń poprzednich pokoleń, z drugiej musi mieć skrzydła by lecieć w przyszłość.

/uczestnik spotkania/

Zapraszamy do galerii
Artykuł na temat spotkania można znaleźć w lokalnej prasie.