Pierwsza Polska Szkolna Przestrzeń Kreatywna otwarta

Dnia 30 maja 2014r. nastąpiło uroczyste otwarcie Pierwszej w Polsce Szkolnej Przestrzeni Kreatywnej (SPK) zlokalizowanej w SP nr 119 przy
ul. Bytomskiej 7 we Wrocławiu.

Piękna uroczystość rozpoczęła się o godz. 14:00 powitaniem całej społeczności szkolnej, a także zespołu prof. Piotra Wrzecioniarza oraz przedstawicieli lokalnych władz. Pani Dyrektor Elżbieta Fedunik przypomniała początek prac nad tematem, który miał miejsce w ubiegłym roku. Przez rok najpierw wysłuchiwała pomysłów, które przedstawiał Piotr Wrzecioniarz, a następnie była świadkiem realizacji ich wszystkich przez wychowanków i współpracowników Profesora. Z nadzieją patrzyła jak zmienia się część szkoły, jak przedstawione wcześniej pomysły nabierają realnego kształtu. Podziwiała osobiste zaangażowanie Profesora przez cały ten okres oraz to, w jaki sposób pokonuje kolejne problemy, aż w końcu dochodzimy do dnia dzisiejszego, w którym następuje uroczyste otwarcie Pierwszej w Polsce Szkolnej Przestrzeni Kreatywnej.

Pani Dyrektor osobiście podziękowała Panu Profesorowi, p. Szpitalewskiemu, którego reprezentowała żona, a także z imienia i nazwiska wszystkim współpracownikom. Następnie poprosiła Profesora o przedstawienie idei SPK, a także zasad jej funkcjonowania.

Profesor Piotr Wrzecioniarz, zarządzający Instytutem Inwentyki, wspomniał o tym, że prezentowana idea przestrzeni kreatywnych nawiązuje do uniwersyteckich rozwiązań, które widział w roku 2012 na jednej z najsłynniejszych uczelni świata, tj. na Uniwersytecie Stanforda. Po przyjeździe z USA nabrał przekonania, że polska młodzież powinna już teraz mieć możliwość podejmowania twórczych działań, gdyż technologie mobilne dotarły do Polski tak samo jak i do San Francisco. Na miejsce rozpoczęcia prac wybrał szkołę nr 119, gdyż spotkał się z przychylnością Pani Dyrektor, a także pragnął rozpocząć działalność w jednostce mającej mniej niż 100 uczniów. Powodzenie przedsięwzięcia w SP nr 119 może skutkować w przyszłości powieleniem idei powstałej w Instytucie Inwentyki.

Profesor przypomniał wszystkie wykonane w ciągu całego roku prace, a więc prace koncepcyjne, następnie związane z wyburzaniem części ścian w obiekcie, o tym, że zmieniał się zespół realizatorski, w którym byli wytrwali, którzy doprowadzili to wspólne przedsięwzięcie do końca. Nie było łatwo, gdyż próbowano uruchomić technologie mobilne XXI wieku przy czym nie było dotychczas szerszych doświadczeń w tym zakresie w Polsce. Ostatnie prace trwały do wczoraj do północy.

Następnie Profesor przeszedł do indywidualnych podziękowań tym najbardziej wytrwałym, dzięki którym udało się te innowacyjne rozwiązania wdrożyć do praktyki szkolnej. Kolejno dziękował:

  • Pani Dyrektor Elżbiecie Fedunik za życzliwe podejście do innowacyjnych pomysłów oraz wzorową współpracę;
  • p. Jackowi Szpitalewskiemu, na ręce szanownej małżonki, za pracę przy projektowaniu i wykonaniu SPK, a także za sponsoring;
następnie podziękował swoim współpracownikom:
  • mgr inz. arch. Elżbiecie Grodzkiej za koncepcję architektoniczną oraz prace związane z realizacją SPK;
  • mgr Elżbiecie Mrożek za prace koncepcyjne i badania nad potrzebami dzieci i młodzieży w zakresie działań twórczych;
  • inz. Magdalnie Jochnie za pracę przy projektowaniu i wykonaniu SPK;
  • p. Marcie Wiśnickiej za prace koncepcyjne dotyczące realizacji SPK;
  • mgr Piotrowi Pezowiczowi za pracę przy projektowaniu i wykonaniu SPK;
  • inz. Grzegorzowi Legeniowi za pracę przy projektowaniu i wykonaniu elementów przestrzennych;
  • mgr inz. Michałowi Chełmickiemu za pracę przy projektowaniu i wykonaniu SPK;
  • mgr inz. Bartoszowi Mazurkiewiczowi, opiekunowi sieci informatycznej w SP nr 119, który przybył w momencie wręczania, za pracę przy projektowaniu i wykonaniu SPK.
Profesor zwrócił uwagę na to, iż przy realizacji Pierwszej w Polsce Szkolnej Przestrzeni Kreatywnej na stosunkowo dużą skalę wykorzystana została metodologia Design Thinking, zarówno podczas pracy z dziećmi i młodzieżą, w czasie prac koncepcyjnych nad SPK, a także przy wykonywaniu elementów przestrzennych wyposażenia. Była to więc nie tylko próba uruchomienia SPK w Polsce ale także sprawdzenie pochodzącej z Doliny Krzemowej, wspomnianej metodologii.

Następnie Profesor po raz kolejny zwrócił się do dzieci mówiąc, że SPK jest prezentem od całego zespołu na dzień dziecka w roku 2014. Omówił także teoretyczne możliwości jakie daje SPK szkole. Zachęcał do rozwijania pomysłów, apelował zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do nauczycieli. Chodzi o to, aby Pierwsza SPK w Polsce była ciągle pierwsza i wyprzedzała wszystkie inne placówki w pomysłowości i kreatywności działań.

Profesor wręczył także Pani Dyrektor raport dot. koncepcji SPK, zasad jej funkcjonowania, przykładowych rozwiązań, a także możliwości rozwojowych. Życzył wszystkim dzieciom powodzenia w twórczej działalności z wykorzystaniem technologii XXI wieku i zapraszał wszystkich do dalszej współpracy. Na zakończenie podziękował p. Henrykowi Naporze, który namówił go do współpracy z SP nr 119. Wystąpienie Pana Profesora nagrodzono gromkimi brawami.

Kolejnym punktem programu były występy artystyczne dzieci, które śpiewały i grały na różnych instrumentach. Występy dzieci był gorąco oklaskiwane.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy wyszli przed szkołę gdzie wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości. Po powrocie do szkoły nauczyciele i uczniowie zgromadzili się w SPK gdzie demonstrowano możliwości techniczne, aktualnie dostępne w szkole. Aplauz wzbudzały obrazy Maksia na ścianie. Pomyślnie zakończyła się prezentacja możliwości urządzeń mobilnych. W Pierwszej SPK były także wspaniałe roboty przygotowane przez uczniów. Widać, że szkoła robi wszystko, aby dzieci pracowały w nowoczesnych obszarach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Pani Dyrektor uroczyście ogłosiła Pierwszą w Polsce SPK za otwartą, a następnie zaprosiła na poczęstunek zarówno dzieci, jak i zaproszonych gości. Jeszcze przez godzinę trwała wymiana pomysłów związanych z przyszłością i rozwojem idei SPK.

Załączamy galerię zdjęć z przebiegu uroczystości.

/uczestnik uroczystości/

Zapraszamy do galerii