Czwarta konferencja w ramach projektu

Podsumowanie Ligi Robotów oraz Mistrzostw Polski Robotów

Dnia 21.02 2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące program "Zajęcia pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach" oraz Mistrzostwa Polski Robotów. Spotkanie odbywało się w bardzo przyjemnej atmosferze i wszyscy wyszli z niego bardzo zadowoleni.

Punktualnie o g. 11.15 p. Anna Chołodecka , Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu otworzyła konferencję i powitała przedstawicieli władz miasta, dyrektorów szkół zaangażowanych w projekt, nauczycieli bezpośrednio nadzorujących Koła Robotyczne, przedstawicieli Instytutu Inwentyki, a także zaproszonych gości. Stwierdziła, że program ten charakteryzuje się małą liczbą spotkań, za to znaczącymi efektami. Przypomniała, że jest to dopiero czwarte spotkanie, a już wszyscy w mieście mówią o dużym sukcesie. Następnie poprosiła o zabranie głosu lidera projektu, prof. Piotra Wrzecioniarza z Instytutu Inwentyki.

Profesor swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowania wszystkim za wszystko. Powiedział: „Razem zrobiliśmy coś niemożliwego”. Dwa lata temu, kiedy przedstawiał swoje koncepcje nie spodziewał się, że wyjdzie to wszystko aż tak dobrze. Startując praktycznie od zera doszliśmy do I miejsca na świecie. Było to możliwe dzięki Prezydentowi miasta Wrocławia, który zdecydował się uruchomić ten śmiały projekt oraz Wydziałowi Edukacji Urzędu Miejskiego, który sprawnie zarządzał przepływem informacji, a także zabezpieczył odpowiednie środki finansowe na realizację całego przedsięwzięcia. Mówca podziękował dyrektorom szkół, którzy podjęli trud wdrożenia u siebie nowoczesnych programów nauczania oraz nauczycielom prowadzącym bezpośredni zajęcia z młodzieżą, którzy musieli sprostać wyzwaniom na miarę obecnego wieku.

Profesor przypomniał, że Liga Robotów to pierwsze na świecie działania regularne, zmuszające do ciągłej rywalizacji, podpatrywania najlepszych, doskonalenia konstrukcji w obrębie mechaniki, mechatroniki, elektroniki oraz informatyki. Mistrzostwa Polski Robotów to pierwsze narodowe przedsięwzięcie tego typu w Europie, a jego celem jest popularyzacja idei nowoczesnego kształcenia, uczciwej konkurencji, aktywności i działania z pasją w nowych, zaawansowanych obszarach nauki i techniki na miarę XXI wieku. Mistrzostwom zaś towarzyszył pierwszy publiczny przejazd Pierwszego Polskiego Pojazdu Autonomicznego, skonstruowanego pod kierunkiem Profesora przez studentów Koła Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych z Politechniki Wrocławskiej. W I Mistrzostwach Polski Robotów dnia 14.12.2012 zarejestrowano ponad 2000 prac różnych zawodników, co było największą robotyczną imprezą w Europie. Profesor oszacował, iż w Lidze Robotów brało udział ok. 500 uczestników z 32 Kół Robotycznych. Wrocław w tym zakresie wysunął się przed Kalifornię, najbogatszy stan USA, gdzie NASA szacuje, że w szkołach istnieje 30 kół naukowych robotyki, o czym Profesor dowiedział się przy okazji wizyty na Uniwersytecie Stanforda w słynnej Silicon Valley.

W Mistrzostwach Polski Robotów brały udział zarówno dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, jak też młodzież z gimnazjów i szkół średnich oraz studenci. Na uwagę zasługuje fakt, że w Mistrzostwach mogli brać udział wszyscy, o czym świadczy udział m.in. dzieci ze szkół terapeutycznych i integracyjnych.

Następnie Profesor wręczył dyplomy dla najbardziej zasłużonych w realizacji projektu: Prezydentowi miasta Wrocławia dr Rafałowi Dutkiewiczowi, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego p. Marii Iwonie Bugajskiej, Vice Dyrektorowi Panu Jarosławowi Delewskiemu, Kierownikowi Działu Projektów Edukacyjnych WEUM p. Jolancie Bednarskiej oraz p. Barbarze Marusiak, która zajmowała się projektem od strony operacyjnej. W dalszej kolejności dyplomy wręczono wszystkim nauczycielom, którzy opiekowali się Kołami Robotycznymi. Nauczyciele odebrali także imienne certyfikaty dla wszystkich członków Kół Robotycznych ze swoich szkół.

Dodatkową wartością tego programu jest fakt, iż niektórzy nauczyciele, bardzo aktywni w Lidze Robotów, sędziowali także w I Mistrzostwach Polski Robotów, wykazując dużą wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia tego typu zawodów. Profesor wyraził nadzieję, że kolejni nauczyciele zdobędą te kwalifikacje, gdyż chcąc organizować tego typu imprezy na większą skalę, będziemy potrzebować także większej liczby sędziów. Profesor przedstawił koncepcję zorganizowania we Wrocławiu Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Robotów, przy wykorzystaniu m.in. projektów Wrocław- Europejska Stolica Kultury w roku 2016 oraz Wrocław-gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich w roku 2017.

Profesor przypomniał o tym, że odpowiednie puchary za zajęcie miejsc na podium Ligi Robotów, wręczone zostały podczas Mistrzostw Polski Robotów 14.12.2012r. w Hali "Orbita". Następnie przedstawił program na rok 2013. Od 1 marca rozpoczyna się nowa runda Ligi Robotów. Profesor zaapelował o nowy nabór kandydatów do Kół Robotycznych. Zwrócił także uwagę na potrzebę przeniesienia Mistrzostw Polski Robotów na dogodniejszy termin, gdyż okres grudniowy, ze względu na warunki klimatyczne w Polsce, nie jest optymalny. Zasugerował zatem przeniesienie Mistrzostw Polski Robotów na miesiące letnie.

Następnie podziękował sponsorom I Mistrzostw Polski Robotów, którzy nie zawiedli, a w szczególności firmom: Cube.ITG, Loży Dolnośląskiej BCC, Societas oraz Tuvpol. Nadmienił także o otrzymanej propozycji przeniesienia całej imprezy do stolicy.

Następnie w imieniu Urzędu Miejskiego głos zabrał p. Jarosław Delewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, który z przygotowanej prezentacji wybrał przezrocza mówiące o najlepszych szkołach w poszczególnych grupach. Przypomnijmy, że były to:

Szkoły podstawowe: Gimnazja: Szkoły średnie:
1. Szkoła Podstawowa nr 61 1. Gimnazjum nr 18 1. Lotnicze Zakłady Naukowe
2. Szkoła Podstawowa nr 76 2. Gimnazjum nr 25 2. Liceum Ogólnokształcące nr X
3. Szkoła Podstawowa nr 108 3. Zespół Szkół nr 14 3. Zespół Szkół nr 2


Jak potwierdził Dyrektor Delewski każda ze szkół otrzymała odpowiednio za I miejsce 3000 zł, za II miejsce 2000 zł i za III miejsce 1000 zł nagrody z przeznaczeniem na rozwój Koła Robotycznego w szkole. Dyrektor Delecki pogratulował szkołom a także prof. Wrzecioniarzowi dużego samozaparcia w dążeniu do celu, dzięki czemu wszyscy mamy się czym pochwalić. Dziękował nie tylko Profesorowi, ale także pracownikom i współpracownikom Instytutu Inwentyki oraz doktorantom i studentom zaangażowanym w realizację projektu.

Następnie w imieniu nagrodzonych głos zabrał p. Janusz Boczniewicz z Lotniczych Zakładów Naukowych, zwycięzcy w kategorii szkół średnich. Mówił o tym, że dzięki dużemu zaangażowaniu i wielkiej charyzmie prof. Wrzecioniarza udało się zachęcić szkoły do tego naprawdę nowoczesnego przedsięwzięcia. Wyraził nadzieję, że po tak wspaniałym początku zarówno Liga Robotów jak i Mistrzostwa Polski Robotów będą kontynuowane we Wrocławiu, a szkoły pomogą w realizacji następnych planów Profesora.

Na zakończenie spotkania Profesor zaprosił wszystkich obecnych, którzy wzięli udział w tych historycznych wydarzeniach, do tradycyjnego wspólnego zdjęcia. Tym programem we Wrocławiu rozpoczęła się era robotyki w polskich szkołach.

/uczestnik konferencji/

Zapraszamy do galerii