Kolejny wielki sukces polskiej i wrocławskiej robotyki

Po raz pierwszy w Polsce odbyły się zawody łazików marsjańskich. Zorganizowane zostały pod Kielcami, pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W dniu 05.09 odbyło się otwarcie Regionalnego Centrum Naukowo-Technicznego, a także przeprowadzono w dniach 05-07.09 Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich „European Rover Challenge”, a także towarzyszącą temu konferencję poświęconą programom kosmicznym.

Zawody wzorowane są na podobnej imprezie organizowanej od lat w USA, w której przypomnijmy, zwyciężały roboty z Białegostoku i Wrocławia. Tym razem zwyciężył robot z Politechniki Wrocławskiej, zostawiając w polu pokonane łaziki zarówno z uczelni krajowych, jak i zagranicznych (m.in. z Egiptu, Kolumbii i Indii).
Były to pierwsze tego typu zawody w Polsce i jest nadzieja, że następne odbędą się za rok.

Impreza miała miejsce w Podzamczu Chęcińskim, gdzie dla łazików przygotowano tor przypominający powierzchnię Marsa. Około 80 ciężarówek zwiozło w to miejsce specjalną ziemię - zwietrzały dolomit, który bardzo dobrze oddaje barwę i fakturę Marsa.

Zawodom towarzyszyła międzynarodowa konferencja, podczas której prof. Piotr Wrzecioniarz wygłosił dwa referaty: "Towards knowledge based economy" oraz "Robotics competitions". Poruszał w nich zagadnienie konieczności wykorzystania prac nad projektami kosmicznymi w kierunku aplikacji użytecznych w życiu codziennym. Zachęcał młodych ludzi do tworzenia firm wysokich technologii, powołując się na przykłady takich uczelni jak Oxford, Cambridge, MIT, czy też legendarny już Uniwersytet Stanforda, wokół którego powstała Dolina Krzemowa.

Za miłe słowa skierowane pod kierunkiem najlepszych uczelni świata podziękował naszemu profesorowi prof. Scott Hubbard, Stanford University, Department of Aeronautics and Astronautics, Director of Stanford Center of Excellence for Commercial Space Transportation, wieloletni dyrektor programów kosmicznych NASA, realizujących m.in. projekty lądowania na Marsie. W konferencji uczestniczył także dr Robert Zubrin, prezes funkcjonującego w wielu państwach Mars Society, a także Prezes Pioneer Astronautics. Są to dwaj światowi liderzy badań kosmosu, robotyki kosmicznej oraz implementacji tej wiedzy na Ziemi.

Trzej wyżej wymienieni byli członkami Jury „European Rover Challenge” i upamiętnili swoje spotkanie wspólną fotografią, która znajduje się w galerii.

Bezpośrednio po wystąpieniu prof. Wrzecioniarza odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli m.in.: p. wiceminister Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz p. Dariusz Dąbek, Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszyscy odwoływali się do słusznych tez z wykładu prof. Wrzecioniarza, w którym pokazał on w jaki sposób rozwija się gospodarka w centrach intelektualnych świata i jak może rozwijać się w najbliższych latach w Polsce. Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 powinna sprzyjać gospodarce opartej na wiedzy, a zatem Polska może przyspieszyć rozwój w tym kierunku. Zarówno Pani Wiceminister, jak i Pan Wiceprezes PARP deklarowali chęć wspierania innowacyjnych przedsiębiorców i programów w najbliższych latach.

W konferencji i zawodach uczestniczyli przedstawiciele nie tylko Polski i USA, ale także Niemiec i innych państw, w tym pozaeuropejskich (Egipt, Kolumbia, Indie) oraz goście z Brukseli.

W galerii można znaleźć zdjęcia zarówno z konferencji, jak i z zawodów łazików marsjańskich oraz z ceremonii wręczania nagród, w tym zdjęcie prof. Wrzecioniarza wraz ze studentami Politechniki Wrocławskiej (grupa PWR Rover Team), którzy konkurs wygrali.

O zwycięstwie wrocławskiego łazika SCORPIO można przeczytać w portalu Pryzmat.

Zapraszamy do galerii