I Konferencja Robotyki w szkołach

Kolejny sukces we Wrocławiu!

Dnia 7.11. odbyła się pierwsza w Polsce konferencja robotyczna w szkołach średnich. Wrocław znowu na I miejscu w edukacji robotycznej młodzieży. W największej sali Lotniczych Zakładów Naukowych zabrakło miejsc siedzących.

A oto krótka relacja z konferencji:

Konferencję rozpoczęli uczniowie LZN: Aleksandra Słotwińska i Piotr Mak, którzy przywitali zaproszonych gości i wszystkich uczestników.

O uroczyste otwarcie konferencji poprosili gospodarza obiektu, dyrektor LZN, p. Jolantę Mazurkiewicz-Kaczyńską, która mówiła o tym, że stawia na nowoczesną edukację w LZN, a robotyka jest tego najbardziej zaawansowanym przykładem. Życzyła owocnych obrad i dyskusji, zapraszała młodzież z innych szkół do współpracy i uczenia się w LZN.

Następnie uczniowie poprosili o zabranie głosu prof. Piotra Wrzecioniarza, szefa Instytutu Inwentyki. Podobnie jak podczas konferencji z dyrektorami szkół, inaugurującej działanie Kół Robotycznych we wrocławskich szkołach, Profesor wyciągnął niewielkie skrzypki i odegrał fragment skocznej melodii. Dopiero po chwili słuchacze zauważyli, że utwór wykonały samodzielnie automatyczne skrzypce. W ten sposób Profesor pokazał jaka przyszłość nas czeka. Roboty zastąpią ludzi w wielu obszarach, o których nawet jeszcze nie myślimy, natomiast pracę znajdą ci, którzy będą te roboty konstruowali, eksploatowali i naprawiali.

Profesor przypomniał miejsce LZN w historii edukacyjnej Wrocławia, pogratulował gospodarzom i wyraził radość z tak licznej obecności młodzieży wrocławskich szkół. Powiedział wprost, że jest zaskoczony liczbą uczestników. Nie spodziewał się, że pierwsza konferencja w tym zakresie zgromadzi tak wiele zainteresowanej tą tematyką młodzieży.

Przypomniał rozwój robotyki szkolnej we Wrocławiu od roku 2000 do chwili obecnej i zadeklarował chęć dalszej współpracy ze wszystkimi, którzy chcą budować nowoczesną edukację na miarę XXI w. Pogratulował p. Januszowi Boczniewiczowi, z którym współpracuje od ponad 30 lat, i z którym, dzięki wzajemnemu zaufaniu, udaje się odnosić kolejne sukcesy.

Wspomniał także o uczniach LZN, z którymi przed wakacjami testował nowe rozwiązania dla Kół Robotycznych Wrocławia. Oświadczył, że prace te zostały zakończone i Instytut Inwentyki ma nowe propozycje dla Kół Robotycznych, będących w sieci objętej programem robotycznym. Rozwiązania te niebawem zostaną przedstawione Opiekunom i Uczniom. Wrocław ma szansę jeszcze bardziej wyróżnić się na tle miast Europy.

Profesor mówił też o nowych inicjatywach Instytutu Inwentyki w zakresie informatyki, programowania, nowoczesnego nauczania oraz realizowania dydaktyki zgodnie z tendencjami pochodzącymi z Doliny Krzemowej, gdzie przebywał w ubiegłym roku.

Podziękował Urzędowi Miejskiemu Wrocławia za dotychczasowe finansowanie rozwoju Kół Robotycznych i Ligi Robotów w naszym mieście oraz wyraził nadzieję, że nie jest to koniec rozwoju nowoczesnej dydaktyki na naszym terenie. Chciały, aby rozwój, który obserwujemy we Wrocławiu, objął nie tylko Dolny Śląsk, ale całą Polskę. Profesor zadeklarował chęć współpracy ze wszystkimi, którzy rozumieją potrzeby młodzieży, a także doceniają rolę przyszłego rozwoju gospodarczego w naszym kraju.

Następnie o zabranie głosu poproszono p. Janusza Boczniewicza, Opiekuna Koła Robotyki, który rozpoczął swoje wystąpienie od podziękowania Panu Profesorowi za podjęcie inicjatywy nauczania nowoczesnej robotyki w szkołach w Polsce, za inicjatywę utworzenia Kół Robotycznych w naszym mieście, a także zorganizowanie Ligi Robotów oraz Mistrzostw Polski Robotów. Wspomniał, iż było to możliwe dzięki entuzjazmowi, zaangażowaniu oraz własnym środkom finansowym Profesora, a także wsparciu ze strony studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej.

Mówił także o tym, że Koło Robotyczne w LZN bardzo się rozwinęło. Liczba członków rośnie w szybkim tempie, co świadczy o tym, że inicjatywa trafia w gusta młodzieży. Apelował o wspieranie tej inicjatywy, gdyż jest ona warta popularyzacji. Poprosił także o wspólne zdjęcie wszystkich członków KR, tych którzy Koło tworzyli oraz tych, którzy w tym roku do niego przystąpili. Specjalnie wspomniał o dziewczętach, które wzmocniły Koło.

Następnie o głos poproszona została przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, p. Jolanta Bednarska, która pogratulowała wszystkim organizatorom i złożyła życzenia udanego przebiegu I Konferencji Robotycznej młodzieży szkół Wrocławia.

Po tych wystąpieniach nastąpiła cześć wykładowa. Prezentacja multimedialna dotyczyła wykorzystania robotów w kosmosie, Siłach Zbrojnych i przemyśle. Ta część programu zakończyła się wspólnym zdjęciem Profesora wraz z Dyrekcją Szkoły, Przedstawicielami Urzędu Miejskiego oraz Członkami największego szkolnego Koła Robotycznego w Polsce, które funkcjonuje w LZN.

Prezentacje robotów i zwiedzanie szkoły poprzedził poczęstunek przygotowany przez gospodarzy.

Konferencja zakończyła się wielkim sukcesem gospodarzy, nie tylko z uwagi na fakt, że była pierwsza w kraju, ale także ze względu na nadspodziewanie dużą liczbę uczestników oraz poziom prezentacji i pokazów. Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości odbędą się kolejne.

/uczestnik konferencji/

Zapraszamy do galerii