Trzecia konferencja w ramach projektu

Kolejne, trzecie spotkanie Nauczycieli - Opiekunów Kół Robotycznych odbyło się dn. 8 lutego w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 49a.

Punktualnie o godz. 13:00 p. Ewa Szczęch - kierownik Działu Wspomagania Edukacyjnego w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego przywitała wszystkich zebranych. W kilku zdaniach wyjaśniła, że jej rola w projekcie "Zajęcia pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach" kończy się z chwilą uruchomienia Kół Robotycznych oraz dostarczenia robotów minisumo do wszystkich szkół. Przedstawiła także p. Jolantę Bednarską - kierownika Działu Projektów Edukacyjnych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, która będzie dalej prowadziła projekt. Pani Ewa podziękowała za dotychczasową bardzo skuteczną i życzliwą współpracę zarówno wszystkim Nauczycielom, jak i profesorowi Piotrowi Wrzecioniarzowi z Instytutu Inwentyki oraz wszystkim jego współpracownikom.

W tym momencie prof. Wrzecioniarz wręczył p. Ewie piękną różę o niecodziennej barwie oraz figurkę stylowo ubranej, smukłej, wiotkiej kobiety w eleganckim kapeluszu. Wyjaśnił, że współpraca z p. Ewą była dla niego oraz dla wszystkich współpracowników z Instytutu Inwentyki wielką przyjemnością, a z uwagi na styl i klasę oraz wszechstronną elegancję p. Ewy pozwolił sobie na wręczenie tej skromnej figurki na pamiatkę wspólnej pracy przy budowie podstaw szkolnej robotyki na Dolnym Śląsku.

Następnie nowa opiekunka tematu zadeklarowała chęć dalszej współpracy z korzyścią dla uczniów, nauczycieli, szkół, miasta Wrocławia a także wszystkich pracowników i współpracowników Instytutu Inwentyki oraz zaoferowała swoją pomoc w kontynuacji i rozwoju projektu.

W dalszej części spotkania prof. Wrzecioniarz kolejno przedstawił rodzaje konkursów, które rozgrywane będą w trakcie Wielkiego Finału, założenia tworzonych aktualnie regulaminów, zadania dla uczniów na najbliższe miesiące oraz harmonogram działań Kół Robotycznych aż do Wielkiego Finału dn. 6 października 2012r.

Omawiając zadania Kół Robotycznych w roku 2012, Profesor dużo miejsca poświęcił metodom poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem metod heurystycznych oraz systematycznego poszukiwania rozwiązań oryginalnych.

W trakcie dyskusji poruszano zagadnienia regulaminowe, języka programowania, możliwych wariantów budowania robotów z dostarczonych części oraz design-u.

Podczas konferencji został także utworzony zespół ds. rozwoju projektu, w skład którego weszli wolontariusze zainteresowani dalszym rozwojem przedsięwzięcia. Grupa ta współpracować będzie z zespołem p. Jolanty Bednarskiej.

Na zakończenie każdy nauczyciel otrzymał tajemniczą białą torbę, która zawierała dwa zestawy robotyczne oraz kolejną część materiałów szkoleniowych. Tradycyjnie już zebranie zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich obecnych o godz. 15:00.

/uczestnik konferencji/

Zapraszamy do galerii