I MISTRZOSTWA POLSKI ROBOTÓW 2012

Dzień 14 grudnia 2012r. przechodzi do historii polskiej robotyki. Tego dnia przeprowadzone zostały oficjalne I Mistrzostwa Polski Robotów. Po raz pierwszy także zakończyła rozgrywki Liga Robotów dla szkół, unikalne nie tylko w skali kraju, przedsięwzięcie dla uczniów różnych poziomów kształcenia. Po raz pierwszy zaprezentowano I Polski Pojazd Autonomiczny (samochód-robot). Wszystko to odbyło się w Hali „Orbita” we Wrocławiu.

A oto podstawowe informacje o wymienionych projektach, prowadzonych przez Piotra Wrzecioniarza, zarządzającego Instytutem Inwentyki, zatrudnionego na stanowisku profesora na Politechnice Wrocławskiej, członka Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, Rzecznika Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki, pełniącego wiele różnych funkcji w firmach o zasięgu globalnym i lokalnym, różnych organizacjach i projektach.

Pierwsze Mistrzostwa Polski Robotów w dn. 14.12.2012 rozpoczęły się od dynamicznego występu zespołu muzycznego AMF CREW, który wykonał utwór „Konspiracja” skomponowany specjalnie na tę okazję. Piosenka mówiła m. in. o konieczności działania z pasją. Maciej Chełmicki, jeden z wychowanków Profesora, który śpiewał razem z zespołem, po zakończeniu utworu zaprosił pomysłodawcę programu „Robotyka w polskich szkołach” do otwarcia imprezy. Następnie głos zabrał prof. Piotr Wrzecioniarz, który przywitał z imienia i nazwiska znamienitych gości, a także podziękował wszystkim organizacjom i firmom, które wspierają jego idee oraz wszystkim Wolontariuszom i osobom zarządzającym. Profesor wspomniał, że było to ponad 100 osób, którymi starał się zarządzać w ciągu ostatniego roku. Szczególne podziękowania skierował do liderów poszczególnych grup. Podziękował także uczestnikom wszystkich programów, których liczebność oszacował na ok. 2000 osób. Poprosił o oficjalne otwarcie Mistrzostw p. Radosława Mołonia, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego. Marszałek pogratulował pomysłu i inicjatywy, wspomniał o priorytetach w zakresie edukacji na najbliższe lata oraz o stawianiu na nowoczesną edukację na Dolnym Śląsku także w nadchodzącym roku 2013.

Następnie prof. Piotr Wrzecioniarz poprosił o wystąpienie „Pierwszego robotyka w Polsce” prof. dr. hab. nauk medycznych Wojciecha Witkiewicza, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej. Profesor Witkiewicz mówił o perypetiach związanych z uruchomieniem pierwszego w Polsce robota chirurgicznego „da Vinci”. Przytoczył historię o robocie, kiedy po długiej i męczącej podróży próbował uruchomić skomplikowane urządzenia. Próby przedłużały się, a Profesor myślał, że to błąd robota, aż do chwili gdy ukazał się komunikat, że słaba ostrość widzenia nie jest spowodowana błędem maszyny, lecz zmęczeniem oczu operatora. W ten sposób Profesor przekonał się o doskonałych zmysłach robota, lepszych niż człowieka, który go obsługuje.

Po prof. Witkiewiczu, Kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, p. Marek Woron poprosił o wystąpienie Dyrektora Loży, p. Krzysztofa Mojzycha, który gratulował prof. Wrzecioniarzowi pomysłu, determinacji i sprawności w dążeniu do celu, za co należą się szacunek i uznanie, bo przecież Profesor o swoich planach mówił w środowisku biznesowym od kilkunastu lat.

Kolejne przemówienie wygłosił prof. dr hab. inż. Lech J. Sitnik, Kierownik Zakładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych z Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, który przypomniał poprzednią rewolucję przeprowadzoną przez grupę pracowników Politechniki Wrocławskiej na początku lat 80-tych. Piotr Wrzecioniarz w słynnym „Rajdzie o kropelce” uzyskał wynik 2,82 l/100 km, co było rekordem Polski i najlepszym wówczas wynikiem w Europie dla samochodu produkowanego seryjnie. Następnie zespół pod kierunkiem tego samego zbudował pojazd niekonwencjonalny, który przejechał kilkaset kilometrów na 1 litrze paliwa. Wspomniał także, że od roku 1990 prof. Wrzecioniarz głosi potrzebę robotyzacji samochodu i dzisiaj, po 22 latach, pierwszy taki samochód w Polsce został pokazany. Profesor nadmienił, iż wszystkie wydarzenia dnia dzisiejszego, tj. pierwszy przejazd pojazdu autonomicznego, pierwsza edycja Ligi Robotów oraz pierwsze Mistrzostwa Polski Robotów, to kolejna rewolucja, która wychodzi z Politechniki Wrocławskiej. Z robotami dotarliśmy do uczniów różnych szkół, a jest to dla nas szczególnie ważne, gdyż mamy nadzieję, że ci uczniowie będą w przyszłości studentami na naszej uczelni. Prof. Sitnik wyraził także nadzieję, że władze lokalne i centralne dostrzegą inicjatywy prof. Wrzecioniarza i wspomogą jego wysiłki w budowaniu innowacyjnego społeczeństwa. Zadeklarował także pełne wsparcie dla prof. Wrzecioniarza w realizacji tych i następnych pomysłów.

Pozostali zaproszeni goście, w tym prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński – Wiceprezes Instytutu Inwentyki ds. Naukowych, p. Jarosław Delewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, p. Jacek Marek – Dyrektor Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, prawnicy współpracujący z Profesorem, koledzy z Business Centre Club, współpracownicy z firm, które prowadzi Pan Profesor oraz przedstawiciele znanych we Wrocławiu rodzin z obszaru kultury nauki i techniki, wyrazili swoje uznanie za przygotowanie imprezy. Po zakończeniu części oficjalnej przystąpiono do rozgrywania finałów.

Do finałów I Mistrzostw Polski Robotów zakwalifikowało się ok. 2000 uczestników. Szacuje się także, ze przez cały dzień od godz. 8:00 do 18:00 mniej więcej tyle samo osób przewinęło się przez Halę „Orbita”. Była to największa impreza w Polsce i przypuszczalnie jedna z największych w Europie, co podkreślali bywalcy zawodów robotycznych, którzy jeżdżą nie tylko po Polsce, ale byli także na zawodach za granicą, m.in. w Wiedniu.

W podsumowaniu I Mistrzostw Polski Robotów prof. Wrzecioniarz raz jeszcze podziękował nauczycielom, studentom, dzieciom i młodzieży, wolontariuszom, sponsorom, partnerom, artystom, organizatorom i wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, a następnie zaproponował zorganizowanie Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Robotów w wybranych konkurencjach.

Poniżej przedstawiono charakterystyki wszystkich wydarzeń wymienionych na wstępie.

1. LIGA ROBOTÓW

Przedsięwzięcie pt. Liga Robotów jest, według posiadanej wiedzy, pierwszym tego typu na świecie. Znane są różnego rodzaju zawody i konkursy rozgrywane głównie w Japonii i USA, także w Europie zarówno na uczelniach wyższych, ośrodkach kultury jak i różnego rodzaju centrach naukowych, kulturalnych i rozrywkowych. Mają one charakter incydentalny, czasem cykliczny. Liga Robotów to pierwsze na świecie działania regularne, które organizują uczestników przez cały rok, zmuszają do ciągłej rywalizacji, podpatrywania najlepszych, doskonalenia swoich konstrukcji. Ligę Robotów zorganizowano we Wrocławiu. Początki sięgają roku 2011, kiedy to w pierwszej kolejności utworzono 32 Koła Robotyczne w szkołach miasta Wrocławia, a następnie przystąpiono do rywalizacji.

Koła Robotyczne sukcesywnie wyposażane były w narzędzia, zestawy modułowych robotów oraz wiedzę. Uczniowie zapoznawali się z metodologią projektowania i twórczego rozwiązywania problemów. Uczyli się pracy w grupach, generowania rozwiązań przy pomocy wybranych metod, które Profesor wykłada m.in. na studiach doktoranckich. Na bazie dostarczonych zestawów budowali swoje konstrukcje, testowali je i ulepszali. Następnie mieli okazję sprawdzić wybrane rozwiązania w konfrontacji z innymi grupami konstruktorów.

Liga Robotów jest to cykl rozgrywek pomiędzy Kołami Robotycznymi z różnych szkół. Wzorowana jest na rozgrywkach piłkarskich. Spotkania w poszczególnych kategoriach wiekowych odbywają się w systemie kołowym (każdy z każdym), wyniki podawane są na bieżąco na stronie internetowej Instytutu Inwentyki, a wyniki końcowe ogłaszane są na zakończenie sezonu podczas uroczystej gali. Dzięki takiemu rozwiązaniu zespoły uczniów rywalizują ze sobą w sposób ciągły, mogą na bieżąco obserwować wyniki zmagań, reagować na nie i ulepszać swoje konstrukcje, by zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. Cały czas Lidze Robotów towarzyszą emocje podobne do znanych z zawodów sportowych zatem rozegrana i zakończona w roku 2012 we Wrocławiu Liga Robotów jest pierwszym tego typu systemem rywalizacji młodych robotyków.

Rozgrywki Ligi trwały do grudnia 2012. Wyłoniono najlepsze zespoły w poszczególnych grupach wiekowych.

A oto Laureaci Pierwszej Ligi Robotów:

Szkoły podstawowe: Gimnazja: Szkoły średnie:
1. Szkoła Podstawowa nr 61 1. Gimnazjum nr 18 1. Lotnicze Zakłady Naukowe
2. Szkoła Podstawowa nr 76 2. Gimnazjum nr 25 2. Liceum Ogólnokształcące nr X
3. Szkoła Podstawowa nr 108 3. Zespół Szkół nr 14 3. Zespół Szkół nr 2


Zainteresowanie młodzieży robotami jest duże. Absolwenci, którzy opuszczają szkoły podstawowe i gimnazja, w nowych szkołach pytają o Koła Robotyczne, by kontynuować swoją przygodę z robotyką.

Liga Robotów nie była jednorazowym wydarzeniem. Planowane jest rozszerzanie projektu i organizacja rozgrywek w kolejnych latach, a także poza Wrocławiem.

Liga Robotów była częścią programu „Zajęcia pozalekcyjne z robotyki we wrocławskich szkołach”. Piotr A. Wrzecioniarz podczas niedawnej wizyty na Uniwersytecie Stanforda (słynna Silicon Valley) dowiedział się, iż w stanie Kalifornia NASA współdziała z 30 szkolnymi kołami robotyki. Tak więc w dziedzinie robotyki i nowoczesnej edukacji Wrocław nie ma się czego wstydzić.

2. I MISTRZOSTWA POLSKI ROBOTÓW

Dnia 14. Grudnia 2012r. zorganizowano w Hali Orbita ul. Wejherowska 34 we Wrocławiu I Mistrzostwa Polski Robotów. Głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Inwentyki przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miejskim Wrocławia, a dokładniej jego Wydziałem Edukacji, Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, Lożą Dolnośląską Business Centre Club, „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” MDK im. Kopernika przy ul. Kołłątaja we Wrocławiu, Oleśnickim Klubem Modelarskim, Stowarzyszeniem Artystów Kreatywnych - Arteo, Stowarzyszeniem CEL, Kołem Naukowym Pojazdów i Robotów Mobilnych z Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, Innovation Technology Group (ITG S.A.), sToys.pl, a także wieloma studentami wrocławskich uczelni, nauczycielami, dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Według posiadanej wiedzy Mistrzostwa, które odbyły się w Hali Orbita są pierwszymi oficjalnymi, narodowymi mistrzostwami, jakie zostały rozegrane na terenie nie tylko naszego kraju, ale całej Europy.

A oto pierwsi mistrzowie Polski w poszczególnych konkurencjach:

Mistrzostwa Modeli Robotów - kategoria: Młodzicy

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna robot miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Kornel Kozłowski Omnibor KORI 1 Raciborowice Dolne SP
2
Wicemistrz Polski
Lena Dogiel Family Chef Wrocław SP nr 25
we Wrocławiu
3
II Wicemistrz Polski
Oliwier i Debora Demscy Terapeuta Wrocław SP nr 64
we Wrocławiu
4-10
Wyróżnienie
Dominik Cisek
Kornel Lizak
Miłosz Łapiński
Katarzyna Michułka
Oliwia Musiał
Iza Mydłowska
Piotr Stankiewicz
-
-
Samoodkurzacz
-
-
-
-
Lubin Przedszkole
nr 10


Mistrzostwa Modeli Robotów - kategoria: Juniorzy

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna robot miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Michał Adamowicz
Chwytna Łapa
Wrocław SP nr 25
we Wrocławiu
2
Wicemistrz Polski
Monika Sułek
- Wrocław SP
3
II Wicemistrz Polski
Damian Chomiak
ROBOTOX Smolnik SP


Mistrzostwa Modeli Robotów - kategoria: Seniorzy

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna robot miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Kacper Grzegorzewski
Mateusz Kuiniczuk
Kacper Masłowski
Dominik Smagór
RPR mini
Wałbrzych Gimnazjum nr 7
w Wałbrzychu
2
Wicemistrz Polski
Remigiusz Pałac
Hydraulik
Budzów
Gimnazjum
3
II Wicemistrz Polski
Nina Zielińska
Śmieciorobot - Gimnazjum


Konkurs Rysunków Robotów - kategoria: Młodzicy

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna robot miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Kacper Marszałek
EDU 1-3
Lubin SP nr 10
2
Wicemistrz Polski
Małgorzata Fiołek
Sprężynka
Nowogrodziec SP
3
II Wicemistrz Polski
Weronika Lemiszewska
Trenuś Lubin SP nr 10
4
Wyróżnienie
Starszaki z grupy II
Natalka Łomnica Przedszkole
Publiczne


Konkurs Rysunków Robotów - kategoria: Juniorzy

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna robot miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Zuzanna Urbanik
Timmy
Strzegom SP nr 4
w Strzegomiu
2
Wicemistrz Polski
Tomasz Sitarz
Kamienny Willy
Strzegom SP nr 4
w Strzegomiu
3
II Wicemistrz Polski
Aleksandra Chamoń
Robot Strzegom SP nr 4
w Strzegomiu


Roboty Mobilne wykonujące zadania

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna robot miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Rafał Kowalczyk
-
Wrocław ZPM MDK
2
Wicemistrz Polski
Karol Michalski
-
Wrocław ZPM MDK
3
II Wicemistrz Polski
Piotr Buba
- Wrocław ZPM MDK


Line Follower

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna robot miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Bartosz Derkacz
Impact
Wrocław Politechnika
Wrocławska
2
Wicemistrz Polski
Szymon Mońka
Shock
Wrocław Botland
3
II Wicemistrz Polski
Damian Szymański
Silver Gdynia Politechnika
Gdańska


MiniSUMO

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna robot miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Marcin Florkowski
Emersion
Bydgoszcz VI L.O.
w Bydgoszczy
2
Wicemistrz Polski
Mikołaj Heliak
Andrzej Biler
Iga Jakubowska
Szymon Szydłowski
Mateusz Wilk
Rosomack
Wrocław Gimnazjum nr 1
we Wrocławiu
3
II Wicemistrz Polski
Mateusz Paczyński
Mirror Olsztyn SKALP


NanoSUMO

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna robot miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Daniel Dudzik
Mały
Bojszowy Nowe
Politechnika
Wrocławska
2
Wicemistrz Polski
Mateusz Paczyński
Wojciech Białecki
Skiper
Olsztyn SKALP


FreeStyle

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna robot miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Marcin Kasprzak
Azor
Wrocław
KN "Robocik"
Politechnika
Wrocławska
2
Wicemistrz Polski
Daniel Dudzik
Seeker
Bojszowy Nowe
Politechnika
Wrocławska


MicroSUMO

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna robot miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Mateusz Nowakowski
Daniel Dudzik
uKRUS
Bielawa
Bojszowy Nowe
-


Konkurs Mody Robotycznej

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Aleksandra Krysiak
Paulina Kaczyńska
Weronika Kudlińska
Wrocław
Gimnazjum nr 9
we Wrocławiu


Konkurs Tańca Robotycznego

miejsce / tytuł zawodnik / drużyna miejscowość organizacja
1
Mistrz Polski
Tobiasz Cygan
Kąty Wrocławskie
-


Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi w postaci tabletów, które wręczał prezes ITG S.A. p. Jacek Kujawa, odznaczenia w postaci pucharów i medali, obok wyżej wymienionego, wręczali p. Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, prof. dr hab. inż. Lech J. Sitnik, Kierownik Zakładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych z Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz p. Krzysztof Mojzych, Dyrektor Loży Dolnośląskiej Business Centre Club i prof. Wrzecioniarz. Każdy uczestnik finałów otrzymał, lub niebawem otrzyma, pamiątkowy dyplom uczestnictwa w I Mistrzostwach Polski Robotów.

3. POJAZD AUTONOMICZNY (SAMOCHÓD-ROBOT)

Pierwszym Mistrzostwom Polski Robotów towarzyszył pierwszy publiczny przejazd samochodu autonomicznego, skonstruowanego przez studentów Koła Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych z Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Przejazd był filmowany przez liczne ekipy telewizyjne. Prof. Piotr Wrzecioniarz mówił, że ponad 20 lat czekał na taki zespół, z którym dopiero teraz udało się zrealizować ten pomysł. Jednocześnie apelował do innych uczelni wyższych w kraju, a także do szkół średnich, o stworzenie nowej konkurencji Mistrzostw Polski Robotów, polegającej na przejeździe różnych autonomicznych samochodów. Wraził nadzieję, że w roku następnym inne ośrodki przyłączą się do tej inicjatywy.

Przyznaniu każdej nagrody towarzyszył dżingiel triumfu, a dla zwycięzców, w tym dla zespołu, który zrealizował pojazd autonomiczny, wykonywano mix na bazie „We are the Champions”.

Całości imprezy towarzyszyły rytmy muzyki XXI wieku, na żywo. Wystąpiły zespoły:

  • AMF CREW,
  • Marcel ARP Ensemble,
  • Zbrodnia i kara,
  • DJ Cisek.

Za reżyserię części artystycznej odpowiedzialny był p. Maciej Chełmicki.

Za wydatny wkład w organizację i przeprowadzenie imprezy szczególne wyrazy wdzięczności należą się:

  • p. Zdzisławowi Możdżeniowi z Oleśnickiego Klubu Modelarskiego, Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej, który jest sędzią klasy międzynarodowej z największym w Polsce, ponad trzydziestoletnim, doświadczeniem w dziedzinie organizacji zawodów modeli redukcyjnych.
  • p. Pawłowi Dejnakowi, Sędziemu Głównemu Zawodów, instruktorowi MDK im. M. Kopernika we Wrocławiu, który jest pomysłodawcą i organizatorem zawodów „ROBRAT” – najstarszych zawodów robotycznych w Polsce.
  • Panom: Marcinowi Baranowskiemu, Piotrowi Hołdzie, Mirosławowi Sędze i Leszkowi Trznadlowi, członkom Komisji Sędziowskiej, nauczycielom z wrocławskich szkół, opiekunom Kół Robotycznych, którzy tym samym są pionierami w dziedzinie nowoczesnej edukacji i propagowania robotyki w szkołach.
  • p. Teresie Kurc, organizatorce i osobie zarządzającej grupą kilkudziesięciu wolontariuszy, która nadzorowała przygotowanie dokumentacji oraz funkcjonowanie recepcji podczas imprezy.
  • p. Magdalenie Jochnie, koordynatorce w zakresie konkurencji artystycznych.
  • p. Błażejowi Dudzikowi, koordynatorowi w zakresie konkurencji technicznych.


Szczegółowe wyniki i galeria w przygotowaniu. Już teraz zapraszamy na II Mistrzostwa Polski Robotów w roku 2013.


Tomasz Pasiut
Kierownik Sekcji Technicznej